<style>.lazy{display:none}</style>Manuele Therapie Haacht - Pro/Aktiv. Haacht - Kinesitherapie

Manuele Therapie

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Ze onderscheidt zich van de klassieke kinesitherapie door haar focus op een ‘hands-on’ benadering. Door middel van verschillende mobilisaties, manipulaties (, in de volksmond ‘kraken’ genoemd,) en spiertechnieken richt uw kinesist zich op het herstellen van de beweeglijkheid van uw wervelkolom, ledematen en spieren. Het voordeel van deze aanpak is dat u snel terug pijnvrij kan bewegen en dat uw herstel optimaal kan plaatsvinden.

Hoe pakken we dit aan?

Dit is vaak afhankelijk van hoe lang u al klachten heeft en of het de eerste keer is dat u deze klachten ervaart. 

Bij een éénmalige acute blokkade kan een beperkt aantal sessies manuele therapie voldoende zijn om u voorgoed van uw probleem af te helpen. Door middel van een aantal adviezen en oefeningen zorgt u er vervolgens voor dat u de herwonnen beweeglijkheid behoudt en de kans op herval zo klein mogelijk houdt.

Bij chronische of steeds terugkerende klachten dient soms wat verder gekeken te worden. Vaak zijn er onderliggende spierzwaktes of andere onderhoudende factoren die uw probleem in de hand werken. Uw kinesitherapeut zal proberen u op iets langere termijn te begeleiden. Hij zal u naast de manuele behandeling extra oefeningen, tips en advies aanbieden en op regelmatige basis opnieuw evalueren. Dit zal u helpen uw herstel zelf mee aan te pakken en de kans op klachten in de toekomst zo klein mogelijk houden. 

Indicaties

Door het oplossen van bewegingsbeperkingen geeft manuele therapie uw lichaam de kans op een optimaal herstel en beweegt u snel weer zonder pijn.

Als gekwalificeerd manueel therapeut beschikt Jochen over een bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie. Dit label wordt uitgereikt aan ervaren therapeuten na het volgen van een postgraduaat opleiding en het regelmatig volgen van bijscholingen en cursussen.