<style>.lazy{display:none}</style>Blessurepreventie - Pro/Aktiv. Haacht || Kine - Osteopathie - Sport

Blessurepreventie

Wat is blessurepreventie?

Blessurepreventie is een brede waaier van strategieën om het risico op blessures zo laag mogelijk te houden. Helemaal uitsluiten kunnen we ze natuurlijk nooit en pech schuilt soms in een klein hoekje. Toch kunnen we stellen dat een verstandige trainingsopbouw, degelijk sportmateriaal, gezond eten,… al heel wat blessures kunnen voorkomen. 

Uiteraard is dit nog niet alles… uw sportkinesitherapeut schiet te hulp!

Screening? Meten = weten!

Zeer veel blessures kunnen bovendien voorkomen worden indien zwakke schakels in het lichaam preventief worden opgetraind. 

Aan de hand van een uitgebreide testbatterij brengt uw sportkine het volledige lichaam in kaart en licht hij de zwakke schakels, die later mogelijk voor problemen kunnen zorgen, eruit. Omdat elke sport verschillende zaken vereist qua kracht, controle, lenigheid, etc… geloven wij bij Pro/Aktiv. Haacht niet in voorgekauwde standaardtests maar zal elke testbatterij specifiek op jou, je sport en je blessuregeschiedenis afgestemd worden. 

Blessurepreventie trainingsprogramma

Hiermee gaan we vervolgens aan de slag om jou een op maat gemaakt trainingsprogramma aan te bieden. Uiteraard word je hierna begeleid tot je de oefeningen helemaal onder de knie hebt en je zelfstandig thuis of in onze Sport Studio verder kan trainen.

Extra voordelen?

We staan er niet vaak bij stil maar blessurepreventie heeft ook een positief effect op je sportprestaties. Niet alleen kan je meer trainen doordat je niet langer geblesseerd aan de zijlijn moet toekijken. Het wegwerken van je zwakke schakels maakt je bovendien een snellere, krachtigere, lenigere,… sporter en zal ervoor zorgen dat je betere prestaties kan neerzetten dan voorheen! 

What's in a name?
Bij Pro/Aktiv. voorkomen we liever dan te genezen. Blessurepreventie hoort één van de pijlers te zijn van elk trainingsprogramma. Proactief spierzwaktes en -onevenwichten aanpakken verkleint niet alleen de kans op blessures maar heeft ook een positief effect op je sportprestaties.