<style>.lazy{display:none}</style>Kine - Pro/Aktiv. Haacht || Kinesitherapie - Osteopathie - Sport

Informed Consent - Inspanningstest

Na het goedkeuren van dit formulier kan u een progressieve inspanningstest op de loopband/fietsergometer afleggen.

  • Dit betreft een maximale inspanningstest onder gecontroleerde omstandigheden op de loopband/fietsergometer. De test start aan een lage intensiteit en deze wordt daarna geleidelijk opgedreven tot u uitgeput bent, en de inspanning moet stopzetten. Tijdens de test wordt er om de 3 minuten een klein (20µl) bloedstaaltje uit de oorlel/vinger genomen waarop de lactaatconcentratie wordt bepaald. U heeft op elk mogelijk moment het recht om de test stop te zetten. Deze test houdt dezelfde risico’s voor kwetsuren in als het leveren van dezelfde inspanning in gelijkaardige omstandigheden buiten het testcentrum. In zeldzame gevallen (1 op 2500 tot 30000) doen zich tijdens een inspanningstest problemen voor met het hart. 
 • De testresultaten worden ingevoerd in een geïnformatiseerd medisch dossier.

 • Door het goedkeuren van dit formulier verklaart u: 

  • bovenstaande omschrijving van de testprocedures te hebben gelezen en begrepen en gedetailleerd op de hoogte te zijn gebracht door de testleider of door één van zijn medewerkers van de te volgen testprocedures en de risico’s verbonden aan deze test. Alle vragen die u hierover had werden naar tevredenheid beantwoord. 

  • dat u de testleiders voor het afleggen van de test heeft ingelicht over eventuele medische problemen die tijdens of na de test een probleem voor de gezondheid zouden kunnen opleveren. Dit omvat zowel de gekende medische problemen, waarvan een arts u ooit op de hoogte gebracht heeft, het ervaren van symptomen door de atleet (duizeligheid, desoriëntatie, kortademigheid, een beklemmend gevoel ter hoogte van de borstkas of linkerarm, bewustzijnsverlies,…) als gebruikte medicatie. 

  • dat u uit vrije wil en op eigen risico beslist de test af te leggen. U stelt noch het testcentrum, noch één van haar medewerkers, verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden optreden tijdens of na het afleggen van de inspanningstest.
  • dat u zich op de test voorbereid heeft volgens de voorschriften die hem werden meegedeeld.