<style>.lazy{display:none}</style>Kine - Pro/Aktiv. Haacht || Kinesitherapie - Osteopathie - Sport

Algemene voorwaarden - Personal Training & Small Group Training

 • Als deelnemer verklaar je in goede fysische en psychische gezondheid te zijn en dat je geen risico’s hebt op hartfalen, eetstoornissen of andere medische aandoeningen waarbij sporten risicovol is.
 • Het is verplicht om blessures door te geven aan de trainer. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de trainer.
 • Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico. Wij besteden veel zorg aan een persoonlijke en professionele begeleiding, maar de trainer(s)/begeleider(s) kan of kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel.
 • Pro/Aktiv. biedt beurtenkaarten aan. Deze beurtenkaarten zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden aan andere deelnemers.
 • De sessies van de beurtenkaart dienen altijd binnen een jaar na aankoopdatum te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurt, komen de sessies te vervallen. Pro/Aktiv. biedt geen vergoeding voor de gemiste sessies en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om de sessies daadwerkelijk te volgen.
 • Inschrijven voor de trainingen gebeurt telefonisch of via de online planner op de website.
 • Een inschrijving annuleren is nog mogelijk tot 12u voor aanvang van de training. Dit gebeurt uitsluitend telefonisch. Wanneer later of niet afgezegd wordt, wordt de sessie volledig aangerekend/aangeduid op de beurtenkaart zonder restitutie.
 • Na 3 laattijdige annuleringen en/of no-shows wordt de beurtenkaart geschrapt.
 • Op feestdagen zijn er geen groepslessen.
 • Bij extreme weersomstandigheden of ziekte van de trainer(s) kan het gebeuren dat de training niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, dan doen wij ons best u tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer kan op een ander moment de sessie inhalen.
 • Bij het deelnemen aan de trainingen geeft de sport(st)er toestemming dat tijdens de trainingen beeldmateriaal gemaakt kan worden. Deze kunnen worden gebruikt o.a. voor social media of publicatie op de website. Wilt de sport(st)er dit niet, dan kan hij of zij dit aangeven via een mail naar info@pro-aktiv.be.